GONA GORRIA

https://www.youtube.com/watch?v=x2LIYnoGzTA

 

Descripción

  1. Nerea aitak amari
  2. Xoxuarena
  3. Andre Madalen
  4. Ken, ken, ken akerra
  5. Itxasoa laño dago
  6. Katalintxu
  7. Oi bart
  8. Aldapeko sagarraren /En la punta de un manzano
  9. Goiko mendian

Gona gorria bilduma
Gona gorria bilduma euskal folkloreko doinuetan oinarrituta dago. Moldaketa hauek, ezagutzeak merezi duen

errepertorio bati gaurkotasuna ematen jarraitu nahi dute, gaurkoa eta baliagarria izaten jarraitzen baitu.

Gona gorria bilduma osatzen duten lan guztiak pianore laguntzaz interpreta daitezke: horri esker, ahots taldearen posibilitateen arabera, ahots bakar batetara, bitara edo gehiagotara interpretatu ahal izango dira (moldaketaren arabera). Ondorioz, hasten ari den eta pianoz lagunduta ahots baterako moldaketa interpretatzen duen abesbatza batek, hurrengo urtean bigarren ahots bat gehitu dezake, eta hurrengoan hirugarrena. Hau da, errepertorioa abesbatzarekin batera hazten da eta haren posibilitateei egokitzen zaio.

Interpretatzeko aukera edozein dela ere, helburua bakarra da : kantak ez daitezela ariketa dibertigarri soila izan, kontzertuko benetako obrak baizik, hau da, ahotsak didaktikoki ikasketa eraginkorra eta argia izateko pentsatuak badaude ere, helburua nortasuna duen errepertorioa lortzea da, bai iraupenaren nola interes musikalaren ikuspuntutik, jendaurrean konplexurik gabe interpretatu ahal dadin.

Colección Gona gorria

La colección Gona gorria está integrada por canciones del folklore popular vasco. Estos arreglos pretenden seguir dando vigencia a un repertorio que merece la pena conocer porque sigue siendo actual y válido.

Todas las obras que integran Gona gorria se pueden interpretar con acompañamiento de piano, lo que posibilita el que, dependiendo de las posibilidades del grupo coral, se interpreten a una sola voz, a dos o incluso a más (dependiendo del arreglo). De esta manera un coro que se inicia e interpreta un arreglo a una voz con piano, al año siguiente puede añadir una segunda voz y una tercera. Es decir el repertorio crece con el coro y se adapta a sus posibilidades.

En cualquiera de sus opciones interpretativas el objetivo es que las canciones no sean sólo un mero ejercicio divertido sino auténticas obras de concierto. Es decir, que a pesar de que las voces estarán pensadas para que didácticamente el aprendizaje sea efectivo y claro, sin embargo el fin es conseguir un repertorio con entidad, tanto desde el punto de vista de la duración como del interés musical para que se pueda interpretar en público sin complejos.